Streszczenie

W latach 1976 – 1989 byłem zaangażowany w ruch demokratyczny w Polsce. W związku z tym byłem rozpracowywany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa (SB), pod kryptonimem „Miesiąc”. SB zaproponowała mi współpracę przed maturą, w 1975. Odmówiłem, a mimo to dostałem się na studia, otrzymałem paszport. Represje dotknęły mnie dopiero w związku z jawną działalnością opozycyjną na Politechnice Warszawskiej. Poniżej zamieściłem krótki opis mojej działalności – wprowadzenie do dokumentów, których kopie otrzymałem z Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) i które postanowiłem udostępnić zainteresowanym za pośrednictwem Internetu, by upowszechnić opozycyjną działalność związanych ze mną osób. 

W latach 1976 – 1980 byłem działaczem studenckiego ruchu opozycyjnego na Politechnice Warszawskiej i rzecznikiem Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS), współpracowałem z Komitetem Obrony Robotników (KOR) i Towarzystwem Kursów Naukowych (TKN), drukowałem, składałem i kolportowałem niezależne wydawnictwa, w tym książki Niezależnej Oficyny Wydawniczej „NOWA” oraz pisma „Robotnik” i „Głos". więcej

W latach 1980 – 1981 byłem uczestnikiem strajku w Stoczni Gdańskiej oraz współzałożycielem i współpracownikiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) w Warszawie, publikowałem w „Głosie wolnym wolność ubezpieczającym”. więcej

W roku 1982, w stanie wojennym, byłem współpracownikiem Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności” (MRKS) w Warszawie. więcej

W latach 1983-1989 byłem współzałożycielem i redaktorem pisma „ABC. Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne”, publikowałem w „Krytyce” oraz przetłumaczyłem książkę Sandora Kopacsi’ego „W imieniu klasy robotniczej”, wydaną w wydawnictwie „Przedświt”. więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Waldemar Maj