Opis zbiorów

Zbiór (kopii) dokumentów powstał w wyniku kwerendy przeprowadzonej przez IPN na mój wniosek, jako pokrzywdzonego. Dokumenty zostały pogrupowane w teczki "Miesiąc" (kryptonim Waldemara Maja), "Klimek" (kryptonim Teodora Klincewicza), "Grześ" (kryptonim Grzegorza Baneckiego), "Wasale" i "Klika" (kryptonimy Studenckich Komitetów Solidarności),  "Gracze" (kryptonim Komitetu Obrony Robotników") oraz "Arka" (kryptonim Ruchu Młodych w Gdańsku). Pierwszy dokument jest datowany 22 grudnia 1979 r. , ostatni - 22 listopada 1988 r. Ogromna większość informacji została zgromadzona poprzez "Osobowe Źródła Informacji" (OZI) - tj. osoby nie będące etatowymi pracownikami Służby Bezpieczeństwa - Tajnych Współpracowników (TW), Kontakty Operacyjne (KO) oraz Kontakty Służbowe (KS). W moich teczkach naliczyłem blisko 50 OZI - studentów, pracowników naukowych i administracyjnych Politechniki Warszawskiej, pracowników Instytutu Fizyki PAN. IPN zidentyfikował połowę z nich.

W zakładce "spis dokumentów" zamieszczone są skany 610 dokumentów (usunąłem z otrzymanych teczek duplikaty, techniczne karty tytułowe). Zaopatrzyłem zbiór w indeks rzeczowy i imienny. Dostęp do treści dokumentów jest możliwy po uzyskaniu ode mnie hasła. Proszę w zakładce "kontakt" wysłać krótką informację o sobie i podać cel kwerendy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Waldemar Maj