Spis dokumentów

Dostęp do treści dokumentów jest możliwy po uzyskaniu ode mnie hasła. Proszę w zakładce "kontakt" wysłać krótką informację o sobie i podać cel kwerendy."

Logowanie

 
Nr Data Opis dokumentu Teczka
241 17.03.1979 TW Paweł nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
242 17.03.1979 TW Paweł nt G. Baneckiego i BL IPN BU 0247/1085_Grześ
243 17.03.1979 TW Paweł nt G. Baneckiego i spotkania z K. Wójcickim IPN BU 0247/1085_Grześ
244 19.03.1979 KS JS przekazał SB kopię pisma 100 razy głową w mur z DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
245 19.03.1979 Wydział W nt utrzymywania kontaktów przez W. Maja z obywatelem RFN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
246 19.03.1979 TW Paweł nt spotkania z K. Wójcickim w DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
247 20.03.1979 Informacja SB nt zakresu działalności W. Maja - SKS, BL, wydawanie pisma, samorząd, spotkania, kolportaż IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
248 20.03.1979 TW Paweł nt spotkań w ścisłym gronie w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
249 21.03.1979 KS AJ nt spotkania z S. Bratkowskim w Amplitronie IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
250 21.03.1979 TW Paweł nt wymiany książek BL i SKS IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
251 21.03.1979 Informacja SB nt 100 razy głową w mur IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
252 21.03.1979 Oświadczenie SKS ws TKN IPN BU 0247/455_Klika_t.3
253 22.03.1979 Meldunek SB nt SKS w Warszawie (100 razy głową w mur), Krakowie i Poznaniu IPN BU 0222/701_Wasale_t.5
254 22.03.1979 Informacja SB nt otwartego Plenum RM DS Mikrus z udziałem władz uczelni IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
255 22.03.1979 Meldunek SB nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
256 22.03.1979 List otwarty ws TKN IPN BU 0247/455_Klika_t.3
257 22.03.1979 TW Paweł nt BL w DS Mikrus IPN BU 0247/1085_Grześ
258 23.03.1979 TW Paweł nt wymiany książek BL w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
259 23.03.1979 Meldunek SB nt listu otwartego ws TKN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
260 23.03.1979 Odpis notatki służbowej SB nt spotkania z władzami PW w DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
261 23.03.1979 TW Paweł nt DS Mikrus i SKS, w tym kupowania papieru do druku IPN BU 0247/455_Klika_t.3
262 23.03.1979 TW Paweł nt BL w DS Mikrus IPN BU 0247/1085_Grześ
263 24.03.1979 TW Paweł nt spotkania z S. Bratkowskim w Amplitronie oraz z władzami PW w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
264 24.03.1979 Meldunek SB nt oświadczenia SKS ws TKN IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
265 26.03.1979 Notatka SB nt oświadczenia SKS ws TKN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
266 26.03.1979 TW Paweł nt spotkania z S. Bratkowskim w Amplitron IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
267 26.03.1979 TW Janek nt T. Klincewicza i BL IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
268 26.03.1979 Notatka SB nt SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.3
269 26.03.1979 Oświadczenie SZSP ws TKN IPN BU 0247/455_Klika_t.3
270 26.03.1979 TW Paweł nt oświadczenia SKS ws TKN IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
271 26.03.1979 TW Paweł nt G. Baneckiego IPN BU 0247/1085_Grześ
272 27.03.1979 KS AJ nt kolportażu oświadczenia SKS ws TKN na PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
273 27.03.1979 Meldunek SB nt spotkania z władzami PW w DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
274 28.03.1979 TW Hektor nt kolportażu na PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
275 29.03.1979 Informacja SB nt kolportażu oświadczenia SKS ws TKN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
276 29.03.1979 TW Paweł nt wymiany książek BL w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
277 30.03.1979 Meldunek SB nt SKS we Wrocławiu, Krakowie (samorządy studenckie) i Warszawie IPN BU 0222/701_Wasale_t.5
278 30.03.1979 Meldunek SB nt oświadczenia SKS ws TKN IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
279 31.03.1979 Meldunek SB nt SKS we Wrocławiu i Warszawie (list ws TKN) IPN BU 0222/701_Wasale_t.5
280 31.03.1979 TW Paweł nt listu otwartego SKS ws TKN i jego kolportażu na PW oraz wyjazdu W. Maja do Zbroszy IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
281 31.03.1979 Wydział W nt podpisania przez W. Maja petycji ws TKN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
282 31.03.1979 Wyciąg z inf.oper. TW Paweł nt listu otwartego ws TKN oraz Prezydium RM DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
283 31.03.1979 Oświadczenie SKS ws TKN IPN BU 0247/455_Klika_t.3
284 02.04.1979 Nasłuch SB Wolnej Europy ws TKN IPN BU 0247/455_Klika_t.3
285 05.04.1979 KS AJ nt działań zmierzających do usuniecia W. Maja z RM DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
286 09.04.1979 TW Paweł nt przygotowania kolejnego numeru pisma 100 razy głowa w mur IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
287 09.04.1979 100 razy głową w mur - Po raz czwarty IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
288 09.04.1979 TW Paweł nt nowego pisma SKS IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
289 09.04.1979 Wniosek SB ws przeprowadzenia rozmowy opercyjnej z G. Baneckim IPN BU 0247/1085_Grześ
290 10.04.1979 KO MT nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
291 11.04.1979 TW Paweł nt kolportażu oświadczenia SKS ws TKN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
292 11.04.1979 TW Paweł nt zawieszenia W. Maja przez Prezydium RM DS Mikrus oraz wymiany książek BL IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
293 11.04.1979 Notatka SB dot. zagrożeń występujących w sprawie nr ew. 22527 prowadzonej na W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
294 11.04.1979 TW Paweł nt kolportowania oświadczenia SKS w DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
295 11.04.1979 TW Paweł nt oświadczenia SKS ws TKN IPN BU 0247/455_Klika_t.3
296 12.04.1979 Notatka biograficzna SB nt W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
297 12.04.1979 Meldunek SB nt 100 razy głową w mur IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
298 14.04.1979 TW Paweł nt organizacji spotkań i wywieszania pisma 100 razy głową w mur IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
299 18.04.1979 Meldunek SB nt SKS w Warszawie (100 razy głową w mur), Wrocławiu i Krakowie IPN BU 0222/701_Wasale_t.5
300 19.04.1979 TW Paweł nt wymiany książek BL w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
301 19.04.1979 Wydział W nt listu K. Gajewskiego do S. Kisielewskiego IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
302 20.04.1979 Meldunek SB nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
303 20.04.1979 Notatka SB nt przesłuchania G. Baneckiego IPN BU 0247/1085_Grześ
304 22.04.1979 Kopia Biuletynu SKS w Warszawie IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
305 24.04.1979 TW Gerard nt działalności SKS na UW IPN BU 0247/455_Klika_t.3
306 24.04.1979 Meldunek SB nt przesłuchania G. Baneckiego IPN BU 0247/1085_Grześ
307 26.04.1979 Notatka SB nt rozmowy Prodziekana Wydziału Elektrycznego PW z G. Baneckim IPN BU 0247/1085_Grześ
308 27.04.1979 Meldunek SB nt rewizji u G. Baneckiego IPN BU 0247/1085_Grześ
309 27.04.1979 Protokół z przesłuchania świadka G. Baneckiego IPN BU 0247/1085_Grześ
310 28.04.1979 TW Paweł nt spotkania z K. Wolickim w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
311 28.04.1979 Meldunek SB nt objęcia G. Baneckiego kontrola operacyjną nr 25004 krypt. Grześ IPN BU 0247/1085_Grześ
312 28.04.1979 TW Paweł nt spotkania z K. Wolickim w DS Mikrus IPN BU 0247/1085_Grześ
313 30.04.1979 TW Paweł nt wymiany ksiązek BL i organizowania spotkań w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
314 30.04.1979 Notatka SB nt notatnika J. Cywińskiego IPN BU 0247/455_Klika_t.3
315 30.04.1979 TW Paweł nt BL w DS Mikrus IPN BU 0247/1085_Grześ
316 30.04.1979 Notatka SB nt przesłuchania G. Baneckiego IPN BU 0247/1085_Grześ
317 02.05.1979 Meldunek SB nt przesłuchania G. Baneckiego IPN BU 0247/1085_Grześ
318 03.05.1979 Meldunek SB nt biuletynu SKS IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
319 04.05.1979 KS RM nt rozmowy Prodziekana Wydziału Elektrycznego PW z G. Baneckim IPN BU 0247/1085_Grześ
320 05.05.1979 KS AJ nt rozprawy Uczelnianego Sądu Koleżeńskiego ws wniosku W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Waldemar Maj