Spis dokumentów

Dostęp do treści dokumentów jest możliwy po uzyskaniu ode mnie hasła. Proszę w zakładce "kontakt" wysłać krótką informację o sobie i podać cel kwerendy."

Logowanie

 
Nr Data Opis dokumentu Teczka
401 16.07.1979 TW Paweł nt dostarczenia petycji M. Rakowskiemu oraz nt rejsów studentów FTiMS na Mazurach IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
402 16.07.1979 TW Paweł nt rejsu żeglarskiego dla I roku FTiMS IPN BU 0247/1085_Grześ
403 19.07.1979 KO MT nt maszyny do pisania IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
404 19.07.1979 TW Paweł nt obozu żeglarskiego na Mazurach IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
405 19.07.1979 TW Paweł nt G. Baneckiego i rejsu na Mazurach IPN BU 0247/1085_Grześ
406 20.07.1979 KO MT nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
407 20.07.1979 Wniosek SB do Wydziału Badań Dokumentów Zakładu Kryminalistyki KG MO ws maszyny do pisania IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
408 26.07.1979 TW Paweł nt cofnięcia decyzji Rektora Pasynkiewicza o przeniesieniu studentów FTiMS z DS Mikrus i nt rejsu IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
409 31.07.1979 Informacja SB nt planów W. Maja wzięcia udziału w pielgrzymce IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
410 03.08.1979 TW Paweł nt rejsu studentów FTiMS na Mazurach IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
411 03.08.1979 TW Paweł nt rejsu żeglarskiego dla I roku FTiMS IPN BU 0247/1085_Grześ
412 08.08.1979 Notatka SB nt nawiązania współpracy z Biurem Interwencyjnym KOR przez W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
413 08.08.1979 TW Paweł nt obozu żeglarskiego na Mazurach IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
414 10.08.1979 Plan SB ws rozpracowania G. Baneckiego IPN BU 0247/1085_Grześ
415 17.08.1979 Notka biograficzna SB G. Baneckiego IPN BU 0247/1085_Grześ
416 18.08.1979 Meldunek SB nt działalności SKS w okresie 1-15 sierpnia IPN BU 0222/701_Wasale_t.5
417 23.08.1979 Analiza SB sprawy operacyjnego rozpracowania nr 22527 krypt. Miesiąc (W. Maj) IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
418 29.08.1979 Notatka SB nt współpracy W. Maja z Biurem Interwencyjnym KOR IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
419 03.09.1979 Rozmowa SB z kandydatem na TW IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
420 10.09.1979 KO Z nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
421 11.09.1979 Notatka z rozmowy z KS JR nt uniemożliwienia W. Majowi podjęcia pracy lub rozpoczęcia studiów doktoranckich na PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
422 13.09.1979 Odpis oświadczenia kandydatki na TW Nr 26322 - lista uczestników rejsu żeglarskiego I roku FTiMS IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
423 14.09.1979 KS ZB nt zakwaterowania w DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
424 25.09.1979 Ze źródła KG - podsumowanie nt antysocjalistycznej działalności w DS Mikrus, trudności z anagażowaniem się studentów w SZSP lub PZPR IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
425 25.09.1979 Notatka SB nt rozmowy w Płocku z kandydatem na TW Nr 26315 - w związku z rejsem na Mazurach IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
426 27.09.1979 Wyciąg SB z notatki z przesłuchania figuranta o kryptonimie Ptak IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
427 27.09.1979 Meldunek SB nt działalności W. Maja na PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
428 01.10.1979 Plan działań SB i MO zabezpieczenia Ambasady i Osrodka Kultury CSRS przed wrogimi wystąpieniami IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
429 04.10.1979 Szyfrogram SB z Warszawy do KWMO w Toruniu ws kolportażu IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
430 04.10.1979 Odpowiedź Wydziału Badań Dokumentów Zakładu Kryminalistyki KG MO ws maszyny do pisania IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
431 05.10.1979 Notatka SB nt rozmowy z kandydatem na TW nt rejsu studentów FTiMS na Mazurach IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
432 05.10.1979 Rozmowa SB z kandydatem na TW nt obozu żeglarskiego IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
433 06.10.1979 Szyfrogram KWMO w Toruniu do SB w Warszawie ws kolportażu materiałów dot. Zadrożyńskiego IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
434 08.10.1979 TW Paweł nt kolportażu Robotnika przez W. Maja w Toruniu IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
435 09.10.1979 Odpowiedź SB z Warszawy do KWMO w Toruniu ws kolportażu IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
436 11.10.1979 TW Paweł nt spotkania poświęconego omówieniu planu działania w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
437 11.10.1979 Szyfrogram KWMO w Toruniu do SB w Warszawie ws planowanego kolportażu w Toruniu IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
438 11.10.1979 TW Paweł nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
439 11.10.1979 KS JS nt kolportażu ulotek w DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
440 12.10.1979 Szyfrogram SB z Warszawy do KWMO w Toruniu ws planowanego kolportażu w Toruniu IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
441 12.10.1979 TW Paweł nt kolportażu w Toruniu i BL w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
442 12.10.1979 Meldunek SB nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
443 13.10.1979 TW Paweł nt kolportażu ulotek przez W. Maja i T. Klincewicza przed Bazyliką w Warszawie IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
444 13.10.1979 TW Paweł nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
445 20.10.1979 Meldunek SB nt oświadczenia SKS ws TKN IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
446 22.10.1979 Meldunek SB nt działalności SKS w okresie 1-15 października IPN BU 0222/701_Wasale_t.5
447 25.10.1979 TW Paweł nt 100 razy głową w mur i pisma RU SZSP ws wyborów w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
448 26.10.1979 TW Paweł nt 100 razy głową w mur, wyborów w DS Mikrus i TKN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
449 27.10.1979 Rozmowa SB z kandydatem na TW nt 100 razy głową w mur i represji IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
450 02.11.1979 TW Paweł nt TKN IPN BU 0247/1085_Grześ
451 03.11.1979 Meldunek SB nt oświadczenia SKS ws TKN IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
452 06.11.1979 KS KD nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
453 06.11.1979 TW Paweł nt G. Baneckiego IPN BU 0247/1085_Grześ
454 10.11.1979 TW Paweł nt 100 razy głową w mur, wyborów w DS Mikrus oraz TKN IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
455 14.11.1979 TW Paweł nt udziału W. Maja w obchodach 11 listopada pomimo obstawienia DS Mikrus przez SB IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
456 14.11.1979 TW Paweł nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
457 15.11.1979 Notatka SB nt uniemożliwienia udziału W. Maja w obchodach 11 listopada IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
458 15.11.1979 Szyfrogram SB nt wyborów do RM DS Mikrus cz. 1 IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
459 16.11.1979 TW Paweł nt petycji z żądaniem powtórzenia wyborów do RM DS Mikrus z dopisaną kandydatura W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
460 16.11.1979 Szyfrogram SB nt wyborów do RM DS Mikrus cz. 2 IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
461 19.11.1979 KS JR nt stanowiska RU SZSP PW i Zarządu Głównego SZSP o ważności wyborów do RM DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
462 21.11.1979 Meldunek SB nt działalności SKS w okresie 1-15 listopada IPN BU 0222/701_Wasale_t.5
463 21.11.1979 TW Paweł nt pisma z Zarządu Stołecznego SZSP o konieczności powtórzenia wyborów w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
464 23.11.1979 Szyfrogram SB nt wyborów do RM DS Mikrus cz. 3 IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
465 26.11.1979 TW Paweł nt decyzji komisarza wyborczego o powtórzeniu wyborów w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
466 29.11.1979 Szyfrogram SB nt wyborów do RM DS Mikrus cz. 4 IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
467 30.11.1979 TW Paweł nt wyborów w DS Mikrus oraz działalności W. Maja w Biurze Interwencyjnym KOR IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
468 04.12.1979 Informacja dzienna SB nt planów Z. Romaszewskiej wydania Dokumentów bezprawia IPN BU 0204/1405_Gracze_t.3
469 07.12.1979 Meldunek SB nt działalności SKS w okresie 15-30 listopada IPN BU 0222/701_Wasale_t.5
470 12.12.1979 TW Paweł nt odebrania nagród pieniężnych za wyniki w nauce K. Gajewskiemu i W. Majowi IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
471 31.12.1979 Meldunek SB nt działalności SKS, w tym zatrzymania w Toruniu IPN BU 0222/701_Wasale_t.5
472 11.01.1980 Notatka SB nt rozmowy z prof. Kołodziejczakiem, dyr. IF PAN i jego zapewnieniu, że nie zatrudni W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
473 18.01.1980 TW Paweł nt 100 razy głową w mur oraz kolportażu ulotek ws Zadrożyńskiego IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
474 18.01.1980 TW Paweł nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
475 21.01.1980 TW Paweł nt spotkania z K. Wolickim w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
476 21.01.1980 TW Paweł nt 100 razy głową w mur oraz drukowania Robotnika w DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
477 22.01.1980 TW Paweł nt spotkania z K. Wolickim w DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
478 23.01.1980 TW Paweł nt spotkania z W. Kuczyńskim w DS Mikrus oraz drukowania IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
479 25.01.1980 TW JW03 nt pracy W. Maja i T. Klincewicza w spółdzielniach studenckich Bonus i Bratniak IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
480 29.01.1980 TW Paweł nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Waldemar Maj