Spis dokumentów

Dostęp do treści dokumentów jest możliwy po uzyskaniu ode mnie hasła. Proszę w zakładce "kontakt" wysłać krótką informację o sobie i podać cel kwerendy."

Logowanie

 
Nr Data Opis dokumentu Teczka
481 06.02.1980 Informacja KWMO w Toruniu ws kolportażu materiałów dot. Zadrożyńskiego IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
482 06.02.1980 TW Paweł nt kolportażu w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
483 06.02.1980 TW Paweł nt 100 razy głową w mur oraz Robotnika IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
484 07.02.1980 Oświadczenia ws kolportażu materiałów dot. Zadrożyńskiego przesłane przez KWMO w Toruniu IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
485 11.02.1980 TW Paweł nt nie przyjęcia W. Maja do pracy w IF PAN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
486 13.02.1980 TW Paweł nt zameldowania W. Maja w Otwocku IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
487 18.02.1980 Notatka SB nt przedłużenia zastrzeżenia wyjazdów zagranicznych W. Majowi na okres 2 lat IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
488 21.02.1980 Meldunek SB nt działalności SKS w pierwszej połowie lutego IPN BU 0222/701_Wasale_t.5
489 25.02.1980 TW Rum nt drukowania i rewizji w DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
490 26.02.1980 Notatka SB nt starań W. Maja o pracę w IBJ w Świerku IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
491 28.02.1980 TW Paweł nt poszukiwania pracy przez W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
492 25.03.1980 Notatka służbowa SB nt 100 razy głową w mur oraz drukowania w DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
493 26.03.1980 Wniosek SB ws 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
494 27.03.1980 Meldunek SB nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
495 28.03.1980 KO ZS nt obrony pracy dyplomowej przez W. Maja, kopia protokołu z obrony IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
496 17.05.1980 Wniosek SB do KMMO w Otwocku o przeprowadzenie wywiadu ws zameldowania W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
497 20.05.1980 TW Rum nt imprezy w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
498 20.05.1980 TW Rum nt drukowania oraz kolportażu książek w DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
499 20.05.1980 TW Rum nt Komisji Dyscyplinarnej T. Klincewicza, K. Lachowskiego i W. Karpińskiego IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
500 27.05.1980 Notatka SB nt braku zgody Ministerstwa Pracy na zatrudnienie W. Maja w ITE w Warszawie IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
501 10.06.1980 Meldunek SB nt działalności SKS w okresie 16-31 maja IPN BU 0222/701_Wasale_t.5
502 10.06.1980 TW Rum nt drukowania, kolportażu książek i BL w DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
503 11.06.1980 Notatka SB z rozmowy z doc. Lachowiczem nt starań W. Maja o przyjęcie na studia doktoranckie w IF PAN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
504 12.06.1980 Notatka SB z rozmowy z prof. Kołodziejczakiem, który zapewnił, że W. Maj nie zostanie przyjęty na studia doktoranckie w IF PAN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
505 14.06.1980 Notatka SB nt zameldowania W. Maja w Otwocku IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
506 24.07.1980 Meldunek SB nt starań o pracę W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
507 28.08.1980 Analiza SB nt SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.3
508 10.09.1980 Oświadczenie ws samorządu studenckiego IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
509 15.09.1980 Notatka SB nt spotkania NZS z A. Drawiczem w Gmachu Elektroniki PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
510 22.09.1980 TW Marek Walicki nt spotkania organizacyjnego NZS w DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
511 23.09.1980 TW Rum nt spotkania NZS w DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
512 24.09.1980 Notatka SB nt spotkania organizacyjnego NZS w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
513 24.09.1980 Szyfrogram SB nt zebrania organizacyjnego NZS w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
514 30.09.1980 Szyfrogram SB nt zebrania organizacyjnego NZS w DS Riviera IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
515 13.10.1980 Meldunek SB nt działalności SKS we wrześniu IPN BU 0222/701_Wasale_t.5
516 28.10.1980 Biuletyn Informacyjny NZS PW Nr 3/4 IPN BU 0247/1085_Grześ
517 30.10.1980 Wniosek SB o zniszczenie komunikatu z podsłuchu SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.3
518 12.11.1980 Notatka SB nt sprawy wszczętej przez Ministerstwo Pracy przeciwko W. Maj o zwrot kosztów wykształcenia IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
519 12.11.1980 Notatka SB podsumowująca działalność opozycyjną W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
520 12.11.1980 Opis SB sprawy Klika IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
521 01.12.1980 Notatka SB nt działalności W. Maja, w tym planów dostania się na studia doktoranckie na PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
522 02.12.1980 Notatka SB nt spotkania z pracownikiem ambasady USA w Polsce IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
523 18.12.1980 TW Rum nt spotkania organizacyjnego NZS w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
524 18.12.1980 TW Rum nt spotkania organizacyjnego NZS w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
525 18.12.1980 Notatka SB nt spotkania organizacyjnego NZS w Gmachu Techniki Cieplnej PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
526 18.12.1980 TW Hrystian nt spotkania organizacyjnego NZS w Gmachu Starej Chemii PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
527 18.12.1980 TW Hrystian nt spotkania pt. Demokracja w Riviera Remont IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
528 19.12.1980 TW Rum nt spotkania z cyklu Białe plamy historii Polski w Sali Widowiskowej DS Riviera IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
529 19.12.1980 Notatka SB nt spotkania z cyklu Białe plamy historii Polski w Sali Widowiskowej DS Riviera IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
530 19.12.1980 Notatka SB nt spotkania z cyklu Białe plamy historii Polski w Sali Widowiskowej DS Riviera IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
531 19.12.1980 Notatka SB nt spotkań w Riviera Remont IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
532 20.12.1980 Notatka SB nt spotkań w Riviera Remont IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
533 22.12.1980 TW Rum nt spotkania dot. samorządu studenckiego oraz spotkania NZS na MEiL IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
534 22.12.1980 TW Rum nt zebrania otwartego NZS w Sali Widowiskowej DS Riviera IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
535 22.12.1980 TW Rum nt spotkania z cyklu Białe plamy historii Polski w Sali Widowiskowej DS Riviera IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
536 29.12.1980 TW Jowisz nt koncertu NZS IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
537 08.01.1981 Meldunek SB nt zebrań organizacyjnych NZS, spotkań pt Białe plamy historii Polski, starań o pracę W. Maja cz. 1 IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
538 20.01.1981 Notatka SB nt spotkania z cyklu Białe plamy historii Polski w DS Riviera - nagranie magnetofonowe wystąpienia J. Kuśmierka IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
539 30.01.1981 Notatka SB nt rozmowy z KS ZI ze Studium Doktoranckiego PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
540 02.02.1981 Notatka SB nt rozmowy z KS AG ws podjęcia pracy przez W. Maja w IF PAN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
541 03.02.1981 KO SA nt NZS IPN BU 0222/528_Klimek_ t.3
542 11.03.1981 Meldunek SB nt zebrań organizacyjnych NZS, spotkań pt Białe plamy historii Polski, starań o pracę W. Maja cz. 2 IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
543 25.03.1981 Komunikat Nr 1/9 NZS PW nt gotowości strajkowej IPN BU 0247/1085_Grześ
544 25.06.1981 Prośba SB o informacje ws udziału W. Maja w rejsach zagranicznych w 1978-79 IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
545 09.03.1982 Notatka SB z informacji od prof. Prochorowa nt pracy W. Maja w IF PAN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
546 09.03.1982 Kopia opinii doc. Raułuszkiewicza nt pracy W. Maja w IF PAN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
547 26.05.1982 Prośba SB do KMMO w Otwocku o ustalenie czy W. Maj faktycznie mieszka w Otwocku IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
548 21.06.1982 Odpowiedź KMMO w Otwocku z ustaleniem, że W. Maj nie mieszka w Otwocku IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
549 12.08.1982 Analiza SB ws rozpracowania G. Baneckiego IPN BU 0247/1085_Grześ
550 13.08.1982 Analiza sprawy operacyjnego rozpracowania o krypt. Miesiąc (W. Maja) IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
551 29.10.1982 Prośba SB o zebranie opinii nt J. Jankowskiej, u której w Otwocku zameldowany jest W. Maj IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
552 05.11.1982 Notatka służbowa nt niestawienia się W. Maja na przesłuchanie i rozmowy z prof. Prochorowem, dyr. IF PAN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
553 22.11.1982 Notatka SB z rozmowy z prof. Prochorowem, dyr. IF PAN, który nakłonił W. Maja do stawienia się na przesłuchanie IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
554 23.11.1982 Protokół z przesłuchania W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
555 24.11.1982 Analiza SB nt rozpracowania G. Baneckiego IPN BU 0247/1085_Grześ
556 17.12.1982 Meldunek SB nt podpisania przez W. Maja apelu 371 ws aresztowania członków KSS KOR IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
557 24.12.1982 Meldunek SB nt rozpracowania G. Baneckiego - wykorzystywanie organizacji do prowadzenia negatywnej działalności politycznej IPN BU 0247/1085_Grześ
558 24.12.1982 Meldunek SB nt rozpracowania G. Baneckiego - udział w nielegalnym zebraniu IPN BU 0247/1085_Grześ
559 24.12.1982 Meldunek SB nt rozpracowania G. Baneckiego - kolportaż materiału opublikowanego przez nielegalne wydawnictwo IPN BU 0247/1085_Grześ
560 27.01.1983 Analiza SB sprawy operacyjnego rozpracowania nr 22527 krypt. Miesiąc (W. Maj) IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Waldemar Maj