Spis dokumentów

Dostęp do treści dokumentów jest możliwy po uzyskaniu ode mnie hasła. Proszę w zakładce "kontakt" wysłać krótką informację o sobie i podać cel kwerendy."

Logowanie

 
Nr Data Opis dokumentu Teczka
561 10.02.1983 Notatka SB z rozmowy z dyr. IF PAN i groźbie ukarania W. Maja za nieuregulowanie sprawy meldunku IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
562 21.03.1983 Uzupełnienie meldunku SB nt J. Jankowskiej (sprawa zameldowania W. Maja) IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
563 24.03.1983 Notatka SB z rozmowy z KS JP i uregulowaniu sprawy meldunku przez W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
564 28.04.1983 Notatka SB z ustalenia właściciela mieszkania, w którym zamledowany jest W. Maj IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
565 04.07.1983 Meldunek SB nt T. Klincewicza - Robotnik, TKN, SKS oraz kolportaż IPN BU 0222/528_Klimek_ t.5
566 05.07.1983 Meldunek SB nt T. Klincewicza - Apel Akademickiego Biura Interwencyjnego IPN BU 0222/528_Klimek_ t.5
567 06.07.1983 Meldunek SB nt T. Klincewicza - 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.5
568 07.07.1983 Meldunek SB nt T. Klincewicza - Karta Praw Robotniczych, SKS oraz drukowanie IPN BU 0222/528_Klimek_ t.5
569 08.07.1983 Meldunek SB nt T. Klincewicza - przekrojowy za 7/1978 - 11/1980 IPN BU 0222/528_Klimek_ t.5
570 09.01.1984 Notatka SB nt spotkania W. Maja z K. Wolickim i konspiracji IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
571 04.10.1984 Notatka SB nt spotkania W. Maja z K. Wolickim IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
572 15.10.1984 Notatka SB nt sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. Miesiąc (W. Maj) i planowanych działań IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
573 29.11.1984 Prośba SB do Biura Studiów MSW o informacje nt spotkania W. Maja z K. Wolickim IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
574 14.12.1984 Notatka SB nt prób ustalenia miejsca faktycznego zamieszkania W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
575 25.01.1985 Ponowna prośba SB do Biura Studiów MSW o informacje nt spotkania W. Maja z K. Wolickim IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
576 04.03.1985 Analiza SB sprawy operacyjnego rozpracowania nr 22527 krypt. Miesiąc (W. Maj) IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
577 05.03.1985 Notatka SB z analizy materialów sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. Miesiąc IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
578 18.03.1985 Notatka SB nt miejsca zameldowania W. Maja przy ul. Majdańskiej w Warszawie IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
579 19.03.1985 Notatka SB nt ślubu W. Maja z I. Filipowicz, zameldowanej przy ul. Majdańskiej w Warszawie IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
580 20.03.1985 Notatka SB nt wyjazdu W. Maja na letnią szkołę językową do Francji IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
581 20.03.1985 Notatka SB nt Iwony Maj-Filipowicz, figurantki kwestionariusza ewidencyjnego krypt. Zielona nr rej. 26810 IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
582 01.04.1985 Notatka SB nt usytuowania lokalu przy ul. Majdańskiej w Warszawie wraz z profilami sąsiadów IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
583 20.05.1985 Notatka SB nt pracy W. Maja w IF PAN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
584 29.07.1985 Charakterystyka SB sprawy operacyjnego rozpracowania nr 22527 krypt. Miesiąc (W. Maj) IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
585 14.08.1985 Notatka SB nt K. Gajewskiego IPN BU 0222/528_Klimek_ t.7
586 14.10.1985 Notatka SB nt wizyt W. Maja u A. Pawłowskiej (próba ustalenia faktycznego miejsca zamieszkania W. Maja) IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
587 12.11.1985 TW Grażyna nt pracy W. Maja w IF PAN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
588 13.11.1985 Notatka SB nt problemów z ustaleniem miejsca faktycznego zamieszkania W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
589 21.11.1985 Plan przedsięwzięć i czynności SB do sprawy operacyjnego rozpracowania nr 22527 krypt. Miesiąc (W. Maj) IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
590 11.12.1985 Notatka SB z rozmowy KS L z IF PAN nt zespołu doc. Raułuszkiewicza IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
591 13.12.1985 Notatka SB nt wizyt W. Maja u A. Pawłowskiej (próba ustalenia faktycznego miejsca zamieszkania W. Maja) IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
592 16.12.1985 TW Grażyna nt pracy W. Maja w IF PAN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
593 17.12.1985 Informacja SB nt wyjazdu W. Maja za granicę IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
594 10.02.1986 Wyciąg z informacji SB nt zespołu doc. Raułuszkiewicza w IF PAN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
595 02.09.1986 TW Grażyna nt udziału W. Maja w konferencji naukowej w Szczyrku IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
596 04.09.1986 Prośba SB do WUSW w Bielsku-Białej o kontrolę operacyjną W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
597 19.09.1986 Odpowiedź WUSW w Bielsku-Białej IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
598 19.09.1986 Notatka SB nt ubiegania się o paszport przez W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
599 23.09.1986 Notatka SB nt rozmowy ostrzegawczej z W. Majem; wniosek o przekwalifikowanie sprawy na kwestionariusz ewidencyjny IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
600 01.10.1986 Analiza SB sprawy operacyjnego rozpracowania nr 22527 krypt. Miesiąc (W. Maj); wniosek o przekwalifikowanie na kwestionariusz ewidencyjny IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
601 23.10.1986 TW Grażyna nt pracy W. Maja w IF PAN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
602 23.10.1986 Wniosek SB o założenie kwestionariusza ewidencyjnego krypt. Miesiąc (W. Maj) IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
603 24.10.1986 Uzupełnienie wniosku o przekwalifikowanie sprawy W. Maja na kwestionariusz ewidencyjny IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
604 16.12.1986 Decyzja o przekwalifikowaniu sprawy W. Maja na kwestionariusz ewidencyjny IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
605 12.10.1987 TW Bogdan nt pracy W. Maja w IF PAN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
606 09.11.1988 Analiza materiałów kwestionariusza ewidencyjnego krypt. Miesiąc (W. Maj) IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
607 22.11.1988 Meldunek o zakończeniu prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego krypt Miesiąc (W.Maj) IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
608 - Wykaz studentów działających w SKS IPN BU 0222/701_Wasale_t.2
609 - Kartoteka działaczy i sympatyków SKS sporządzona przez IPN IPN BU 01232/204_Klika
610 - Karta informacyjna SB nt W. Maja IPN BU 01232/204_Klika


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Waldemar Maj