Streszczenie

W 1976 r. powstał KOR. Studiowałem fizykę na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (FTiMS) Politechniki Warszawskiej i mieszkałem w domu studenckim „Mikrus”. Kolega ze studiów, Jarek Zacharski po wysłuchaniu informacji o założeniu KOR w Radiu „Wolna Europa” zaproponował, byśmy poszli do mieszkającego najbliżej członka KOR Ludwika Cohna. Na kolejne spotkania chodziłem już sam, zanosiłem zebrane wśród znajomych pieniądze na wsparcie działalności KOR, pożyczałem „bibułę” do czytania. Wziąłem udział w demonstracji w Warszawie po śmierci Stanisława Pyjasa w Krakowie. Moja publiczna aktywność rozpoczęła się na jesieni 1977 r., po udziale w spotkaniu zorganizowanym w domu studenckim „Riviera” przez Stefana Kawalca. Działalność w kolejnych latach, 1977 – 1980, została obszernie opisana w dokumentach SB, głównie dzięki wytężonej pracy informatorów (naliczyłem blisko 50 „osobowych źródeł informacji”), a zwłaszcza dzięki donosom TW „Janek” vel TW „Paweł”, studenta FTiMS, z którym dzieliłem pokój w „Mikrusie”. 

Działalność na Politechnice Warszawskiej…więcej

Działalność w SKS, współpraca z KOR, działalność wydawnicza… więcej

Źródła:
Jan Józef Lipski „KOR” (Aneks 1983)
„Kryptonim „Wasale”. Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980” (IPN 2007)
Krzysztof Lachowski „Figurant” (Polskie Towarzystwo Historyczne / K. Gajewski Doradztwo 2005)

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Waldemar Maj