Streszczenie

W latach 1984 - 1989 byłem współzałożycielem i redaktorem pisma „ABC. Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne”, poświęconego problematyce narodów i państw między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. W skład redakcji wchodzili Bronisław Komorowski, Andrzej Krawczyk, Marcin Nawrot i ja. Okładkę pisma zaprojektowała moja żona Iwona Maj. Pierwszy numer pisma zawiozłem do Paryża i wręczyłem Jerzemu Giedroyciowi.

W dokumentach SB otrzymanych z IPN również nie ma żadnej wzmianki na temat mojej działalności w redakcji pisma. Najwyraźniej w najbliższym moim otoczeniu związanym z pismem również nie było informatorów SB.

Źródła:
Wikipedia „ABC. Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne”
Encyklopedia Solidarności „ABC. Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne”

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Waldemar Maj