Spis dokumentów

Dostęp do treści dokumentów jest możliwy po uzyskaniu ode mnie hasła. Proszę w zakładce "kontakt" wysłać krótką informację o sobie i podać cel kwerendy."

Logowanie

 
Nr Data Opis dokumentu Teczka
161 13.11.1978 Notatka SB nt wyboru W. Maja do Rady Mieszkańców DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
162 15.11.1978 Informacja SB nt kandydatury W. Maja na przedstawiciela FTiMS w Radzie ds. Młodzieży SZSP PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
163 16.11.1978 Plan działań operacyjnych w zw. z planowanym krajowym zjazdem SKS-ów w W-wie IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
164 17.11.1978 TW Janek nt kolportażu w DS Mikrus i reakcji W. Maja na zaginięcie ulotek IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
165 17.11.1978 TW Janek nt kolportażu w DS Mikrus IPN BU 0247/455_Klika_t.3
166 18.11.1978 Informacja SB nt kandydatury W. Maja na członka RM DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
167 21.11.1978 Informacja SB nt działalności W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
168 23.11.1978 SB nt stolika SKS w klubie Sigma IPN BU 0247/455_Klika_t.3
169 27.11.1978 SB nt bieżacej działalności SKS, w tym długu SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.3
170 30.11.1978 TW Paweł nt spotkania SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.3
171 30.11.1978 TW Janek nt zebrania SKS, BL, TKN IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
172 06.12.1978 TW Janek nt zebrania SKS, BL, TKN IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
173 08.12.1978 TW Janek nt spotkania SKS poświęconego kolportażowi IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
174 08.12.1978 TW Janek nt spotkania SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.3
175 08.12.1978 TW Janek nt spotkania SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.3
176 14.12.1978 TW Janek nt zebrania SKS, kolportażu IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
177 16.12.1978 Notatka SB nt przeszukania pokoju W. Maja w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
178 18.12.1978 TW Janek nt drukowania plakatów upamiętniajacych rocznicę wydarzeń 17 grudnia 1970 IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
179 18.12.1978 TW Janek nt drukowania w DS Mikrus IPN BU 0247/455_Klika_t.3
180 20.12.1978 TW Janek nt ucieczki W. Maja z plakatami upamiętniajacymi rocznicę wydarzeń 17 grudnia IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
181 20.12.1978 TW Janek nt drukowania w DS Mikrus IPN BU 0247/455_Klika_t.3
182 28.12.1978 Informacja SB nt rewizji w pokoju W. Maja w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
183 28.12.1978 TW Janek nt przyjęcia u I. Czechowicz IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
184 11.01.1979 KS WB nt działalności W. Maja w RM DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
185 12.01.1979 Informacja SB nt działalności W. Maja w Komisji Kultury RM DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
186 16.01.1979 TW Janek nt ostrzeżenia za niesubordynację udzielonego W. Maj przez Prezydium RM DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
187 16.01.1979 TW Konrad nt angażowania przez W. Maja studentów innych akademików PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
188 17.01.1979 Informacja SB nt ostrzeżenia za niesubordynację udzielonego W. Majowi przez Prezydium RM DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
189 19.01.1979 TW Janek nt straszenia W. Maja przez RU SZSP i Prodziekana FTiMS Lesińskiego IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
190 19.01.1979 TW Janek nt SKS i BL IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
191 19.01.1979 TW Janek nt DS Mikrus, w tym spotkania z K. Wolickim IPN BU 0247/455_Klika_t.3
192 22.01.1979 Meldunek SB nt SKS w Poznaniu (Teatr 8-Dnia), Wrocławiu i Warszawie IPN BU 0222/701_Wasale_t.5
193 25.01.1979 TW Wrzos nt wizyt w mieszkaniu R. Kruka i J. Majewskiego IPN BU 0247/455_Klika_t.3
194 26.01.1979 TW Janek nt BL i kupowania papieru IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
195 26.01.1979 TW Janek nt SKS i BL IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
196 26.01.1979 TW Janek nt DS Mikrus IPN BU 0247/455_Klika_t.3
197 29.01.1979 Plan SB wejścia do pokoju W. Maja i zabrania książek IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
198 30.01.1979 Notatka SB z przeszukania pokoju W. Maja i nie znalezienia książek IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
199 31.01.1979 TW Janek nt BL - kilkadziesiąt książek w pokoju W. Maja przygotowanych na wymianę IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
200 31.01.1979 TW Janek wyjaśnił, że W. Maj wyniósł książki do innego pokoju IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
201 31.01.1979 TW Janek nt kupowania papieru IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
202 01.02.1979 Opracowanie SB pt Analiza sytuacji i propozycje przeciwdziałania w zw. z zamiarem powołania w Gdańsku tzw. Ruchu Młodych IPN Gd 340/1_Arka_t.1
203 02.02.1979 Notatka SB nt rozmowy z KS MT ws kontroli przychodzacych do DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
204 05.02.1979 TW Janek nt BL IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
205 05.02.1979 Plan SB czynności operacyjnych w sprawie Klika dot. SKS w Warszawie IPN BU 01232/118_Klika
206 05.02.1979 Plan czynności operacyjnych ws Klika dot. SKS w W-wie IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
207 07.02.1979 TW Janek nt kolportażu książek BL poprzez łączników IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
208 07.02.1979 TW Janek nt G. Baneckiego i BL IPN BU 0247/1085_Grześ
209 09.02.1979 TW Janek nt BL i planowanych seminariów w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
210 09.02.1979 TW Janek nt G. Baneckiego IPN BU 0247/1085_Grześ
211 22.02.1979 TW Paweł nt BL, spotkań i kolportazu w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
212 27.02.1979 TW Janek nt planów działalności Komisji Kultury RM DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
213 01.03.1979 TW Paweł nt BL, spotkań i kolportazu w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
214 01.03.1979 TW Paweł nt G. Baneckiego i BL IPN BU 0247/1085_Grześ
215 02.03.1979 TW Paweł nt G. Baneckiego IPN BU 0247/1085_Grześ
216 05.03.1979 TW Paweł nt BL, spotkań i kolportażu w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
217 05.03.1979 TW Paweł nt BL i spotkań w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
218 05.03.1979 100 razy głową w mur - Po raz pierwszy IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
219 06.03.1979 KO MT nt oświadczenia W. Maja ws spotkania z K. Wolickim w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
220 06.03.1979 TW Paweł nt kolportażu w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
221 10.03.1979 100 razy głową w mur - Po raz drugi i pół IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
222 12.03.1979 KS AJ nt spotkań w DS Mikrus z K. Wolickim i S. Bratkowskim, planach zawieszenia W. Maja na rok IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
223 12.03.1979 100 razy głową w mur - Uściślenie IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
224 12.03.1979 TW Janek nt Komisji Dyscyplinarnej ws W. Maja w związku z zorganizowaniem spotkania z K. Wolickim IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
225 14.03.1979 TW Paweł nt G. Baneckiego IPN BU 0247/1085_Grześ
226 15.03.1979 KS JT nt kolportażu w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
227 15.03.1979 100 razy głową w mur - Po raz trzeci IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
228 15.03.1979 Wniosek SB ws przekwalifikowania sprawy G. Baneckiego z operacyjnego sprawdzenia na kwestionariusz ewidencyjny IPN BU 0247/1085_Grześ
229 16.03.1979 Meldunek SB nt SKS w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu IPN BU 0222/701_Wasale_t.5
230 16.03.1979 Tezy do dyskusji nt samorządu studenckiego IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
231 16.03.1979 TW Paweł nt BL i spotkań w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
232 16.03.1979 Informacja SB nt 100 razy głową w mur IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
233 16.03.1979 TW Paweł nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
234 16.03.1979 Wyciąg z inf. oper. TW Paweł nt spotkań w DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
235 16.03.1979 TW Paweł nt spotkań w DS Mikrus IPN BU 0247/1085_Grześ
236 17.03.1979 KO MT przekazała SB kopię pisma 100 razy głową w mur z DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
237 17.03.1979 Notatka SB z rozmowy z KS RM, JS i AZ nt przebiegu otwartego Plenum RM DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
238 17.03.1979 Notatka SB ws łącznika BL (rysopis) IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
239 17.03.1979 TW Paweł nt spotkania z S. Bratkowskim IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
240 17.03.1979 TW Paweł nt pisania oświadczeń przez T. Klincewicza na maszynie marki Halda IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Waldemar Maj