Spis dokumentów

Dostęp do treści dokumentów jest możliwy po uzyskaniu ode mnie hasła. Proszę w zakładce "kontakt" wysłać krótką informację o sobie i podać cel kwerendy."

Logowanie

 
Nr Data Opis dokumentu Teczka
321 05.05.1979 Notatka SB nt rozprawy Uczelnianego Sądu Koleżeńskiego ws wniosku W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
322 05.05.1979 TW Paweł nt rozprawy Uczelnianego Sądu Koleżeńskiego ws wniosku W. Maja oraz spotkań w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
323 05.05.1979 TW Paweł i KS AJ nt posiedzenia Sądu Koleżeńskiego z udziałem H. Wujca IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
324 05.05.1979 Notatka służbowa SB nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
325 05.05.1979 TW Paweł nt G. Baneckiego IPN BU 0247/1085_Grześ
326 05.05.1979 TW Paweł nt spotkań w DS Mikrus IPN BU 0247/1085_Grześ
327 06.05.1979 TW Paweł nt rozprawy Uczelnianego Sądu Koleżeńskiego ws wniosku W. Maja oraz spotkania z S Bratkowskim w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
328 07.05.1979 TW Paweł nt kolportażu w DS Mikrus IPN BU 0247/455_Klika_t.3
329 08.05.1979 Meldunek SB nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
330 10.05.1979 100 razy głową w mur - Po raz piąty IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
331 12.05.1979 TW Paweł nt rozprawy Uczelnianego Sądu Koleżeńskiego ws wniosku W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
332 12.05.1979 TW Paweł nt posiedzenia Sądu Koleżeńskiego ws skargi W. Maja przeciwko RM DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
333 15.05.1979 Oświadczenie SKS ws Statutu UW IPN BU 0247/455_Klika_t.3
334 16.05.1979 TW Paweł nt wymiany ksiązek BL i spotkania z J. Gereszem w DS Mikrus oraz kolportażu na PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
335 16.05.1979 Meldunek SB nt spotkania SKS w DS Mikrus IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
336 17.05.1979 TW Ryszard nt SKS i DS Mikrus IPN BU 0247/455_Klika_t.3
337 17.05.1979 Meldunek SB nt oświadczenia SKS ws statutu UW IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
338 18.05.1979 TW Ryszard nt rozprawy Uczelnianego Sądu Koleżeńskiego ws wniosku W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
339 18.05.1979 TW Paweł nt kolportażu oświadczeń SKS w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
340 18.05.1979 Plan SB przeciwdziałania drukowaniu przez T. Klincewicza w DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
341 19.05.1979 TW Paweł nt spotkania SKS IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
342 19.05.1979 TW Paweł nt spotkania z J. Gereszem w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
343 19.05.1979 TW Paweł nt spotkania SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.3
344 21.05.1979 Plan SB rozpracowania 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
345 22.05.1979 Meldunek SB nt SKS w Warszawie (m. in. spotkanie z K. Wolickim) i Poznaniu IPN BU 0222/701_Wasale_t.5
346 22.05.1979 KS AJ nt rozmowy z Rektorem Pasynkiewiczem ws wejścia do pokoju T. Klincewicza w DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
347 23.05.1979 Notatka SB nt rozmowy z Rektorem Pasynkiewiczem ws wejścia do pokoju T. Klincewicza w DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
348 24.05.1979 TW Paweł nt próby nieprzyznania akademika W. Majowi IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
349 24.05.1979 TW Paweł nt spotkania aktywu KOR poświęconego referatowi J. Kuronia IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
350 25.05.1979 TW Rum nt zawieszenia W. Maja w prawach członka RM DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
351 25.05.1979 Notatka SB nt rozmowy Prodziekana Wydziału Elektrycznego PW z G. Baneckim IPN BU 0247/1085_Grześ
352 26.05.1979 TW Paweł nt spotkania u Lipskiego IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
353 26.05.1979 Notatka SB nt działalności W. Maja i pielgrzymki Papieża IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
354 28.05.1979 TW Aśka nt kolportażu na PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
355 28.05.1979 KS MJ nt wytycznych Rektora Pasynkiewicza ws wejścia do pokoju T. Klincewicza w DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
356 29.05.1979 Tekst J. Kuronia pt. Sytuacja kraju, a program opozycji IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
357 30.05.1979 Meldunek SB nt rozmowy Prodziekana Wydziału Elektrycznego PW z G. Baneckim IPN BU 0247/1085_Grześ
358 01.06.1979 TW Paweł nt wymiany książek BL w DS Mikrus i przygotowania transparentów witających Papieża IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
359 02.06.1979 KO KD nt transparentu witającego Papieża w DS Mikrus i głosowania Plenum RM przeciwko wykluczeniu W. Maja z RM IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
360 02.06.1979 KS MJ nt zdjęcia transparentu witającego Papieża z DS Riviera IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
361 04.06.1979 TW Poloniusz nt transparentu witającego Papieża w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
362 04.06.1979 TW Paweł nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
363 05.06.1979 TW Poloniusz nt braku zgody studentów na zdjęcie transparentu witającego Papieża w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
364 06.06.1979 TW Paweł nt transparentu witającego Papieża na trasie przejazdu i uniemożliwieniu zdjęcia transparentu z DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
365 08.06.1979 KS KD nt oświadczeń dot. transparentu w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
366 08.06.1979 TW Paweł nt oświadczeń dot. transparentu w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
367 08.06.1979 Notatka SB z rozmowy z KS KD nt oświadczeń dot. transparentu w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
368 08.06.1979 TW Paweł nt kolportażu w DS Mikrus i SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.3
369 10.06.1979 Oświadczenie RW SZSP FTiMS ws przeniesienia studentów FTiMS z DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
370 11.06.1979 Notatka SB nt wywiadu dziennikarza skierowanego do W. Maja przez H. Łuczywo IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
371 11.06.1979 TW Paweł nt transparentu witającego Papieża IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
372 13.06.1979 TW Paweł nt spotkania ze studentami z Norwegii IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
373 15.06.1979 TW Paweł nt bankietu u J. Cywińskiego IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
374 16.06.1979 TW Paweł nt spotkania ze studentami z Norwegii w DS Mikrus IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
375 19.06.1979 TW Paweł nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
376 21.06.1979 TW Paweł nt rejsu żeglarskiego dla I roku FTiMS IPN BU 0247/1085_Grześ
377 22.06.1979 Oświadczenie studentów FTiMS ws przeniesienia z DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
378 22.06.1979 TW Paweł nt wymiany książek BL w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
379 23.06.1979 Wniosek SB o operacyjne zabezpieczenie pobytu W. Maja w IBJ w Świerku w związku z praktykami IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
380 25.06.1979 Petycja RW SZSP do KZ PZPR ws przeniesienia studentów FTiMS z DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
381 25.06.1979 SB nt frakcji w SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.3
382 25.06.1979 TW Uśmiech nt frakcji w SKS IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
383 26.06.1979 KS AJ i JR nt spotkania studentów FTiMS z władzami PW dot. przeniesienia ich z DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
384 27.06.1979 TW Paweł nt petycji studentów FTiMS przeciwko planom przeniesienia ich z DS Mikrus, jako represji za transparent IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
385 27.06.1979 TW Paweł nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2
386 27.06.1979 Wyciąg z inf. oper. TW Paweł nt rejsu na Mazurach IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
387 27.06.1979 TW Paweł nt rejsu na Mazurach IPN BU 0247/1085_Grześ
388 28.06.1979 TW Paweł nt G. Baneckiego i rejsu na Mazurach IPN BU 0247/1085_Grześ
389 29.06.1979 TW Paweł nt obozu żeglarskiego na Mazurach IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
390 03.07.1979 Notatka SB z rozmowy z KS RM, AJ, JR, AZ nt petycji RW SZSP do KZ PZPR ws przeniesienia studentów FTiMS z DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
391 03.07.1979 KS AJ nt petycji studentów FTiMS ws przeniesienia z DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
392 03.07.1979 TW Uśmiech nt frakcji w SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.3
393 04.07.1979 Szyfrogram SB nt rejsu na Mazurach IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
394 05.07.1979 Informacja SB nt protestów studentów FTiMS przeciwko przeniesieniu z DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
395 06.07.1979 Notatka SB nt rejsu żeglarskiego dla I roku FTiMS IPN BU 0247/1085_Grześ
396 07.07.1979 Meldunek SB nt petycji studentów FTiMS ws przeniesienia z DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
397 11.07.1979 KS RM nt podtrzymania decyzji o przeniesieniu studentów FTiMS z DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
398 11.07.1979 Meldunek SB nt obozu żeglarskiego na Mazurach IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
399 12.07.1979 Pro memoria Sekretariatu Episkopatu Polski ws przeniesienia studentów FTiMS z DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.3
400 15.07.1979 TW Paweł nt 100 razy głową w mur IPN BU 0222/528_Klimek_ t.2


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Waldemar Maj